Energimærkning

Læs om love og regler for energimærkning her:  www.ens.dk

Lovens primære formål er at fremme energibesparelser og øge effektiviteten for anvendelse af energi i bygninger.

Energimærkning er lovpligtig og skal udføres for disse ejendomstyper:

  • Enfamiliehuse til beboelse
  • Tofamiliehuse, når lejligheden til beboelse for sælger eller køber udgør mindst halvdelen af den samlede ejendom
  • Ejerlejligheder
  • Stuehuse til landbrugsejendomme uden landsbrugspligt
  • Udlejede enfamiliehuse
  • Etageejendomme
  • Ejendomme med blandet bolig og erhverv

 

Kontakt os

Udvalgte referencer: