Fugt- og skimmelmåling

JKC anvender flere forskellige målemetoder til bestemmelse af indhold i materialer.

Gann – Måleren anvendes til referencemålinger/overflademålinger.

RF – Målinger udføres med Instrument af typen Vaisala eller Testo og bruges til måling af fugt ved indboring i et materiale, samt til måling af RF i rumluft.

Veje-Tørre-Veje bruges såfremt bestemmelse af vandindhold ønskes i udhugget materialeprøve.

 

Målinger for skimmelsvamp udføres med MycoMeter test. MycoMeter testen er en dansk udviklet, anerkendt og veldokumenteret metode, der ved hjælp af enzymaktivitet kan dokumentere hvorvidt der foregår vækst af skimmelsvampe.

 

Kontakt os

Udvalgte referencer: