Tæthedsprøvning

JKC udfører tæthedsprøvning af nyopførte og eksisterende bygninger.

 

Eksisterende bygninger

Det er i dag ikke et krav at der skal udføres tæthedsprøvning på eksisterende bygninger.

Det er dog en god ide at foretage en måling af bygningen, eksempelvis i forbindelse med renovering og energioptimering.

Utætheder i dampspærren kan i værste fald medfører alvorlige bygningsskader i form af fugtophobning og angreb af skimmelsvamp i bygningens konstruktioner.

Tæthedsprøvning kan også med fordel bruges til bygningsundersøgelser i forbindelse med lugtgener i etagebyggeri eller til kontrol af brandskel, eksempelvis på skoler o.lign.

Bygningens tæthed måles ved at der under testen monteres en justerbar dør med indbygget ventilator. Måleudstyret er koblet til en PC med installeret software der styrer hastigheden på ventilatoren således målingerne kan foretages nøjagtigt.

Eventuelle utætheder/luftsstrømme påvises ved hjælp af teknisk hjælpeudstyr som varmefølsomt kamera, flowmåler eller røgpinde.

 

Nyopførte

Bygningsreglementet stiller krav til hvor utæt et nybyggeri må være. Ifølge BR10 må der maksimalt være utætheder svarende til 1,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal, når bygningen er sat under tryk på 50 Pa. Der skal måles ved både under -og overtryk.

Bygningens tæthed måles ved at der under testen monteres en justerbar dør med indbygget ventilator. Måleudstyret er koblet til en PC med installeret software der styrer hastigheden på ventilatoren således målingerne kan foretages nøjagtigt.

Er tæthedskravet overholdt, udfærdiges en rapport som kan bruges til dokumentation overfor de kommunale byggemyndigheder.

Såfremt bygningen ikke kan overholde tæthedskravet kan eventuelle utætheder påvises ved hjælp af teknisk hjælpeudstyr som varmefølsomt kamera, flowmåler eller røgpinde.

JKC benytter udstyr fra Minneapolis Blowerdoor og udfører tæthedsprøvning af både små og store bygninger.

 

Kontakt os

Udvalgte referencer: